fbpx

Lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala  www.bklatvia.lv (bklatvia.lv) lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.    Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) tīmekļa lapas un Interneta veikala bklatvia.lv (www.bklatvia.lv) (turpmāk –bklatvia.lv) lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2.    SIA “BK Latvia”, vienotais reģistrācijas numurs 40103233783, juridiskā adrese: Rīga, Katlakalna 6D, Rīga, LV-1073, Latvija, tālr. numurs: 66119360 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina bklatvia.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.3.    Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura iepērkas bklatvia.lv vai izmanto citus bklatvia.lv pakalpojumus, vai juridiskā persona. Šie Noteikumi ir saistoši katram Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs izveido savu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.
1.4.    Tiesības iepirkties bklatvia.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa un juridiskām personām.
1.5. Ja pircējs vēlas noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „BK Latvia”, lai saņemtu papildus atlaides pirkumiem un īpašos piedāvājumus, jāsazinās ar kādu no mūsu menedžeriem vai jāraksta uz e-pastu info@bklatvia.lv.

1.6.    Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā bklatvia.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmanto citus bklatvia.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.5.1.    Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu bklatvia.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā bklatvia.lv, bet neattiecas uz tiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti SIA “BK Latvia” neizmantojot interneta veikalu bklatvia.lv.
1.5.2.    Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par bklatvia.lv iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pārdevēja mājaslapā.
1.6.    Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot bklatvia.lv mājaslapā, bet paziņojot par jaunas noteikumu publikācijas mājaslapā izvietošanu pa klienta reģistrēto e-pasta adresi. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar bklatvia.lv Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.
1.7.    Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala bklatvia.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.
1.8.    Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi bklatvia.lv.
1.9.    Pārdevējam, ievietojot bklatvia.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi bklatvia.lv vai pavisam pārtraukt Interneta veikala bklatvia.lv darbību.

PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS
2.1.    Preču un pakalpojumu cenas bklatvia.lv norādītas Eiro, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
2.2.    Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.
2.3.    Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.
2.4.     bklatvia.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs. Ja informācija par precēm un pakalpojumiem bklatvia.lv nesakrīt ar SIA “BK Latvia” sniegto informāciju, tiek uzskatīts, ka SIA “BK Latvia” norādītā informācija ir pareiza.
PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
3.1.    Pasūtīt un pirkt Interneta veikalā bklatvia.lv piedāvātas preces un pakalpojumus var tikai Reģistrētie klienti. Ja Klients izveido savu lietotāja kontu bklatvia.lv, Klientam ir iespēja pievienoties SIA “BK Latvia” pastāvīgo klientu lojalitātes programmai.
3.2.    Lai iegādātos preces Interneta veikalā bklatvia.lv, jāveic šādi soļi:
3.2.1.    izvēlēties preci (vai preces), pievienojot to „Iepirkumu grozam”,
3.2.2.    pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest „Noformēt pasūtījumu”;
3.2.3.    pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas un pasūtījuma apstiprināšanas, Jūsu pasūtījums tiks apstrādāts un ar Jums sazināsies SIA “BK Latvia” darbinieks, lai precizētu pasūtījuma detaļas, ja nepieciešams. Tas Jūs saņemsiet rēķinu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.
3.3.    Pēc rēķina pilnīgas apmaksas Jūsu pasūtījums tiks izpildīts.
3.4.    Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot bklatvia.lv pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:
3.4.1.    prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
3.4.2.    preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā.
3.4.3.    Pircējs nav iepazinies ar bklatvia.lv Noteikumiem.
3.6.    Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.
3.8.    Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot SIA “BK Latvia” klientu servisa e-pasta adresi: info@bklatvia.lv. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)
4.1.    Interneta veikalā bklatvia.lv pasūtītās preces Pircējs saņem SIA “BK Latvia”. Vai arī Pārdevējs veic preces piegādi uz Pircēja pasūtījumā norādīto piegādes adresi, ja tas tika sarunāts pasūtījuma noformēšanas brīdī un ir veikta piegādes apmaksa. Ja prece nav pieejama pārdevēja noliktavā, puses vienojas par piegādes laiku. Pirms pasūtījuma apmaksas, Pārdevējs informē Pircēju par preces pieejamību. Pircējs apmaksā pasūtījumu tikai ja piekrīt preces piegādes termiņiem.
4.2.    Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, ir apstiprināta preces pieejamība par Pircēja pasūtījumā norādītajām precēm un apmaksa par piegādi ir pilnā apmērā saņemta Pārdevēja kontā, Pārdevējs sagatavo preci nodošanai Klientam un paziņo par preces nodošanu kurjeram.
4.3.    Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.
4.4.    Pirms preces saņemšanas SIA “BK Latvia” noliktavā, Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, vai vadītāja apliecība, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt preces.
4.5.    Pircējs preci SIA “BK Latvia” veikalā saņem 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādāk. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces saņemšanu, vai no dienas, kad šāds paziņojums nosūtīts ar SMS.
4.6.    Ja Pircējs nesaņem preci 4.5. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam papildu izdevumus, kas radušies Pārdevējam saistībā ar preci (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.
4.7.    Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Par pasūtījuma izpildi Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmatojot Pircēja e-pasta adresi, vai nosūta SMS.
ATCELŠANA UN IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ
5.1.    Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar SIA “BK Latvia” klientu servisu, izmantojot e-pastu: info@bklatvia.lv
ATTEIKUMA TIESĪBAS
6.1.    Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā bklatvia.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita (1) no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā; (2) no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegts pakalpojums.
6.2.    Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot:
6.2.1.    jebkādu nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma, kur Pircējs norāda šādu informāciju:
6.3.1.    pasūtījuma veikšanas datumu;
6.3.2.    datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
6.3.3.    Pircēja vārdu un uzvārdu;
6.3.4.    precīzu preces nosaukumu.
6.3.5. Uzrāda maksājuma apliecinošus dokumentus
6.4.    Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
6.5.    Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.
6.6.    Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
6.7.    Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.
6.8.    Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
6.9.    Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem un detaļām.
6.10.    Atteikuma tiesības nepiemēro:
6.10.1.    tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
6.10.2.    tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;
6.10.3.    tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
6.10.4.    tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
6.10.5.    tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;
6.10.6.    pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar Pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Pārdevējs būs Līgumu izpildījis pilnībā;
6.10.7.    citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
GARANTIJA
7.1.    Interneta veikalābklatvia.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.
7.2.    Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:
7.2.1.    pirkumu apliecinošs dokuments.
7.3.    Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci:
7.3.1.    SIA “BK Latvia” birojā un jāaizpilda remonta pieteikuma veidlapa.
7.4.    Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.
7.5.    Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.
7.6.    Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.
7.7.    Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.
PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI PAKALPOJUMU
8.1.    Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, ja Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Kārtību, kādā piesakāms un izskatāms prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, regulē 01.08.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.631 (turpmāk – Noteikumi Nr.631) http://likumi.lv/doc.php?id=141276
8.2.    Gadījumos, kad prece Pircējam neder pēc izmēra, krāsas, formas vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, Pircējs nevar pieprasīt preci apmainīt pret citu preci. Tāpat kā preces apmaiņu, Pircējs nevar pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja prece ir bez defektiem un bojājumiem, bet vienkārši nepatīk vai nav vajadzīga.

Call Now Button
Visi meklēšanas rezultāti