23 un 24 augustā Rīgā notika BK Latvia organizētās HCSA (Hikvision Certified Security Associate) apmācības.

HCSA programma ir vērsta uz Hikvision drošības iekārtu pamata un profesionālās ekspluatācijas un tehniskās apkopes apmācību. Tā ir paredzēta drošības nozares inženieriem, kuri jau vairākus gadus ir strādājuši drošības industrijā, ir ieguvuši pamatzināšanas videonovērošanā un kuriem ir jāprojektē, jāuzstāda vai jāsniedz tehniskais atbalsts sakarā ar Hikvision iekārtām.

Šajās HCSA apmācībās piedālījās 9 dalībnieki, no dažādiem drošības uzņēmumiem.

Sertifikāts HCSA no Hikvision ir dokumentāls apstiprinājums augstam profesionālajam līmenim. Lai iegūtu Hikvision HCSA sertifikātu, nepieciešams veiksmīgi nokārtot testēšanu 3 mēnešu laikā pēc sertifikācijas programmas beigšanas. Iegūstot ne mazāk kā 80% rezultātu. Daži dalībnieki jau ir nokārtojuši testēšanu, pārējiem vēlam veiksmi!

Kāpēc ir nepieciešama HCSA? 

  •  Hikvision sertifikācijas programma apstiprina iegūtās papildzināšanas video novērošanā
  •  Hikvision sertifikācijas programma pierāda, ka persona un uzņēmums ir kompetenti un prasmīgi video novērošanas jomā
  •  Hikvision sertifikācija ir unikāla uzņēmuma priekšrocība, kuru gala lietotājs ņem vērā, izvēloties video novērošanas pakalpojuma sniedzēju

Apsveicam visus, kuri veiksmīgi izgāja un nokārtoja HCSA sertifikāciju un paldies par piedalīšanos!