Esam lepni par iegūto BRONZAS līmeni Padziļinātās sadarbības programmā

 

SIA BK Latvia atbilsts Valsts ieņēmuma dienesta izvirzītajiem nodokļu maksātāja pamatkritērijiem, pēc kuriem uzņēmumam arī tiek piešķirts atbilstošs līmenis.

Daži no tiem:

Uzņēmumam nedrīkst būt VID administrēto nodokļu parādu, uzņēmums un tā vadītājs nav veikuši noziedzīgus nodarījumus tautsaimniecībai un nav pieļāvuši negodprātīgu rīcību finanšu un darba tiesisko attiecību jomā. Ka arī iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī uzņēmuma darbinieku mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi nav mazāki par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējās darba samaksas valstī.

Vairāk ar informāciju par Padziļinātās sadarbības programmu var iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā: šeit

https://www.vid.gov.lv/lv