Lējupielādes


DSC Power

Series Prezentācija


Veidlapa

DSC NEO

Series Prezentācija


Veidlapa

Paroles Atiestatīšanas

lnstrukcija


Instrukcija

Saderīgie HDD priekš

DVR/NVR


Compatible

Kā piekļūt pie

videokamerām caur PoE


Compatible


HD TVI DVR

Programmnodrošinājums


Compatible

IP Videokameru

Programmnodrošinājums


Compatible

NVR Programmnodrošinājums


Compatible

VSPlayer V7.2.0


Compatible

iVMS-4200 Video Wall


Compatible

iVMS-4200_v2.6.2.7


Compatible


SADP_v3.0.0.10


Compatible

Disk Calculator


Compatible


RMA Pieteikuma Veidlapa


Veidlapa


Portu Pārsūtīšana


Compatible


S5 Plus Videokameras 

Programmnodrošinājums

Compatible

iVMS-4200 Namruņiem un
Piekļuves Kontrolei


Compatible